ශ්‍රී ලංකාවේ බෝ නොවන රෝගයන්ට ගොදුරු වන ප්‍රතිශතය බෙහෙවින් ඉහල යමින් පවතීන අතර නිවැරදි නොවන ආහාර රටාව මීට ප්‍රධානතම හේතුව බව හඳුනා ගෙන ඇත. තරඟකාරි ජීවන රටාවක සිරවී සිටින ජනතාව වෙත පහසුවෙන් පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් සපයා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමත්, දුර ගමන් බස් සේවා මඟී හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන වල හෙළ බොජුන් හල් පිහිටුවීමෙන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාර වේලක් මඟී ජනතාව වෙත ලබාදීමත්, රටේ සමස්ත ජනග්‍රහණයෙන් සැළකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් අයත් වන කාන්තාවන්ගේ ආදායම් තත්ත්වය ඉහල නැංවීමත් , ඔවුන් ජාතික ආර්ථිකයට සක්‍රීය ලෙස දායක කර ගැනීමත් අරමුණු කොට ගෙන කාන්තාවන් සදහා සුවිශේෂි වූ වැඩසටහනක් ලෙස දිවයින පුරා හෙළ බොජුන් අලෙවි සල් පිහිටුවීම මෙම වසරේදීද අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ප්‍රතිපාදන (රු.මි):- 60.0

අරමුණ:-

 • තරඟකාරි ජීවන රටාවක සිරවී සිටින ජනතාව වෙත පහසුවෙන් පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් සපයා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම.
 • කාන්තා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය
 •  වස විස නැති දේශීය ආහාර සඳහා ජනතාව යොමු කිරීම

වගකීම හා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුද්ගලයන්/ආයතන:-

 • කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 • පලාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 •  කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

ක්‍රමවේදය:-

 • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක කාන්තා ගොවි සංවිධාන මගින් කාන්තාවන් තෝරා ගැනිම .
 •  කාන්තාවන් සදහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 •  කාන්තා ගොවි සංවිධාන සඳහා උපකරණ සැපයීම
 •  කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරු අංශයේ දායකත්වයෙන් අලෙවිහල් ඉදිකිරීම.

අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල :-

 • තරඟකාරි ජීවන රටාවක සිරවී සිටින ජනතාව වෙත පහසුවෙන් පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් ලබාගත හැකි අලෙවි ජාලයක් බිහිවීම.
 • දුර ගමන් බස් සේවා මඟී හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන වල හෙළ බොජුන් හල් පිහිටුවීමෙන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාර වේලක් මඟී ජනතාව වෙත ලබාගත හැකි වීම.
 • රටේ සමස්ත ජනග්‍රහණයෙන් සැළකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් අයත් වන කාන්තාවන්ගේ ආදායම් තත්ත්වය ඉහල නැංවීම.
 • කුටුම්බ ආදායම් තත්ත්වය වර්ධනය වීම.
 • වස විස නැති දේශීය ආහාර සඳහා ජනතාව යොමුවීම.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේ වන විට හෙළ බොජුන් හල් 14ක කටයුතු නිම කර ඇති අතර 2017 වසර තුළදී තින්නවේලී, මාතර, පදියතලාව හා ත්‍රිකුණාමලය යන ප්‍රදේශවල හෙළ බොජුන් හල්හතරක් ඉදි කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.